Video máy móc

Máy rút ruột & đánh cá tự động có tỷ lệ năng suất cao

Máy đóng gói đồ uống có thể 250 lon mỗi phút

Máy chiết rót và ghép nối

Dây chuyền đóng hộp có ga (20000CPM)

Dây chuyền sản xuất cá thu đóng hộp